[zaloguj się]
PYSZNOMOWNOŚĆ  Cn; Linde XVII w. (z Cn).