[zaloguj się]

PYSZNOMOWNY (1) ai

Fleksja

N sg m pysznomowny.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Używający podniosłych słów: Magniloquus, Pyſzno mowny. Mącz 204c.

LW