[zaloguj się]

PYSZNOSTĄPY (1) ai

Fleksja

A sg m pysznostąp(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Hardy, butny: VAndá ſwych przodkow ſercem nie wydáłá, [...] Bo iáko Rycerz cny pyſznoſtąpego, Gromiłá Niemcá bronią opátrznego. KlonKr A3v [idem] [Śpiewanie kościoła świętego krześcijańskiego o świętym krzyżu, Kraków (1558) A3v].

LW