[zaloguj się]

[PYTELNE sb n

Pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w pytel).

Fleksja
sg
G pyteln(e)go
I pytelnym

sg G pyteln(e)go.I pytelnym.

stp, Cn, Linde brak.

Opłata dla młynarza za pytlowanie mąki: a przydawszy do tego 50 zł, które przed nami zatajono pytelnego w Rawie, będzie summa zł 22551/24. Dawają pytelnego w młynie od korca per den. 2 LustrRaw 149, 9.

Cf PYTLOWY]

KW