[zaloguj się]
ROZKOSZNOĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf ROZKOSZ, ROZKOSZNOŚĆ