[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8109

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[OZRZENIEĆ] odsyłacz/wariant cf ośrzenieć
OZSZERZENIE słownikowe Sł stp
OZSZYRZENIE słownikowe Sł stp
[OZWAĆ]
(OZWAĆ) prawdopodobne cf ozwany
OZWAĆ SIĘ 81 vb pf
OZWANIE 1 sb n
OZWANY 1 part praet pass pf
[OZWIERZEĆ]
OZYWAĆ słownikowe Sł stp
OZYWAĆ SIĘ 81 vb impf
OŹDRZAŁY odsyłacz/wariant cf oźrzały
OŹDZIĆ 2 vb impf
OŹLIĆ 1 vb pf
[OŹMINA] odsyłacz/wariant cf ozimina
OŹMINY 1 ai
OŹNICA odsyłacz/wariant cf ozdnica
OŹNICZNE 1 sb n
(OŹNICZNY) prawdopodobne cf oźniczne
OŹRALSTWO odsyłacz/wariant cf ożralstwo
OŹRAŁY odsyłacz słownikowy cf oźrzały
(OŹREBIĆ SIĘ) prawdopodobne cf oźrzebić się
OŹRZAŁY 3 part praet act też oźdrzały a. ozdrzały (1), ojźrzały (1)
OŹRZEBIĆ SIĘ 2 vb pſ
OŹRZEĆ SIĘ słownikowe Sł stp
[OŹRZEDLE] sb n
OŹRZENIAŁY odsyłacz/wariant cf ośrzeniały
[OŹRZENIEĆ] odsyłacz/wariant cf [ośrzenieć]
[OŻADA] sb f
[OŻADZENIE] sb n
[OŻADZIĆ] vb pf
[OŻADZIE] sb pl t a. n
[OŻADZONY]
OŻALEĆ 2 vb pf też ożeleć (1)
OŻALIĆ 2 vb pf