[zaloguj się]
oznaczanie pochyleń i miękkości oraz poprawki lokalizacyjne