[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[ŹDZIEBŁO] cf też [zdziebło]; UrzędowHerb 446b