[zaloguj się]

Instrukcja redakcyjna
Słownika polszczyzny XVI wieku

Wersja elektroniczna oparta jest na Instrukcji redakcyjnej opracowanej przez Krystynę Wilczewską i wydanej do użytku wewnętrznego w 1976 r.

instrukcja