[zaloguj się]

Korpus polszczyzny XVI wieku

TEIW latach 2012-2017 w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0138/FNiTP/H11/80/2011 trwały prace nad utworzeniem elektronicznego korpusu tekstów polszczyzny XVI wieku, opracowanego zgodnie ze specyfikacją TEI (Text Encoding Initiative) w wersji P5. Projekt obejmował pierwszy etap prac – dygitalizację tekstów wchodzących w skład tzw. kanonu źródeł Słownika polszczyzny XVI wieku (wymienianych w każdym tomie Słownika w Skorowidzu skrótów źródłowych I) oraz testowe znakowanie części z nich.

Podstawowym założeniem projektu było udostępnienie wszystkich tekstów tzw. kanonu w postaci transliterowanej, zachowującej niemal wszystkie cechy oryginału, zgodnie z założeniami przyjętymi dla materiału ilustracyjnego Słownika polszczyzny XVI wieku (patrz: Zasady redakcyjne słownikaSPXVI t. I, s. XL). Efektem realizacji pierwszego etapu prac jest najobszerniejsza w zasobach internetowych baza polskich transliterowanych tekstów szesnastowiecznych, która w kolejnych etapach zostanie przekształcona w korpus szesnastowiecznej polszczyzny.