[zaloguj się]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
  • 10

Aktualności

9 kwietnia 2018
KWIECIEŃ

Etymologia nazwy trwającego miesiąca nasuwa się sama: "kwietnia kwiatki nastawają" - możemy przeczytać w Lekarstwach doświadczonychMarcina Siennika

Słownik polszczyzny XVI wieku notuje jednak aż trzy synonimiczne nazwy tego miesiąca pojawiające się w tekstach źródłowych: APRYLIS, KSANTYK  i ŁŻYKWIAT.

Polecamy ich lekturę na równi z hasłem KWIECIE  w oczekiwaniu na to prawdziwe.

1 kwietnia 2018
WIELKANOC

Posłuszni wskazaniom kalendarza, który łączy dziś święto radosne z obyczajem krotochwilnym,

częstujemy KRASNYM JAJEM:

Falimirz-ilustracja

życząc wszystkim, by im się OBFITOŚCI  mnożyły.

[Na ilustracji przetworzony fragment kopii cyfrowej dzieła S. Falimirza, O ziołach i o mocy jich..., wydanego w Krakowie w 1534 roku (kopia dostępna w bibliotece Polona)]

21 marca 2018
Wiosna w Toruniu

Być w Toruniu w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to zobowiązuje....

Rekomendujemy więc na dziś lekturę wydanego w Toruniu w 1599 roku poematu Jana Rybińskiego Wiosna.

Szesnastowieczny unikat druku dostępny jest w bibliotece cyfrowej Polona. Poniżej zaś prezentujemy fragment trankrypcji wydanej 407 lat później również w Toruniu, a przygotowanej przez naszą Koleżankę leksykografkę Marię Frankowską:

Wiosna-Rybińskiego

Obyśmy wkrótce ujrzeli równie piękny obraz wiosny w otaczającym nas świecie!

15 marca 2018
Na idy marcowe

Nie całkiem zgodnie z sentencją de mortuis nil nisi bene, by uczcić idy marcowe zacytujemy dziś pana Myszkowskiego :

"Będzie to wielki rozum dworzaninowi, kiedy to w czym się dobrze czuje a z czego rozumie, że ma być pochwalon pokaże ludziom nieznacznie, a pokryje, jeśli co zna nie barzo trefnego w sobie. [...] zda mi się, żem też czytał, iż Julius Cesar będąc łysym, rad barzo chadzał w swoim zwyciężnym wieńcu, aby pokrył onę łysinę" GórnDworz N5v-N6.

Polecamy więc na dziś lekturę hasła CESARZ, a szczególnie zestawienia: »(Kajus) Julijus(z) cesarz«

8 marca 2018
Dzień Kobiet?

Faktem powszechnie znanym, i potwierdzonym przez źródła XVI wieku, jest lekceważący wydźwięk słowa KOBIETA  w dawnej polszczyźnie.

Proponujemy więc zmianę nazwy święta na DZIEŃ BIAŁYCH GŁÓW.

Więcej aktualności »