[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[PODPOJONY] Ł. Górnicki, Dzieje w koronie polskiej, [w:] tegoż, Pisma, oprac. R. Pollak, t. II, Warszawa 1961, s. 615 (wyd. 1637, spisane prawd. 1595-1603)