[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[KTURY] 0 CorfusDocum 1584 nr 187 [2 r.], HistTroj I8v, WojAlg L4v; cf też ktory