[zaloguj się]

[RZYGAJĄCY part praes act

a jasne.

Fleksja
sg
mNrzygający
pl
D rzygającym

sg m N rzygający.pl D rzygającym.

stp s.v. rzygać, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. rzygnąć.

1. Wymiotujący; w funkcji rzeczownika: Lákwarz czyniąc z Bukwice z miodem/ [...] ſtrawienié mocne czyni w człowiecze. Tákiéż dáwáć kwáśno ná ſmrodliwie rzygáiącym: tákiéż dobrze dáwáć którzy pokármu w żołądku nieſtrawią. UrzędowHerb 53a.
2. Wydzielający przykry zapach: eructuans rzigaiączy i⟨d est⟩ fetorem emittens ReuchlinBartBydg l3v.

Cf RZYGAĆ]

AN