[zaloguj się]
RZEŻYCIEL  Cn s.v. rzezańcow rzeżyciel; Linde XVII w. (z Cn).