[zaloguj się]
RZEMIOSŁKO  Cn s.v. rzemięsło; Linde bez cytatu.