[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
WYSMAGANY słownikowe Cn s.v. smaganiec; Linde w objaśnieniu s.v. smaganiec