[zaloguj się]

[EUCHARYSTYJSKI ai

Fleksja

I sg f eucharystyjską.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odeucharystyja: Iſz Eucháryſtya niethylko pokármem ieſt/ ále y zupełną offiárą/ to ieſt ofiárą nietylkoć zmiánkę cżyniącą/ ábo eucháryſtiyſką/ ále y vbłagáiącą/ ktora ták vmárłym iáko y żywym pożytecżną ieſt. WizFałeczDucha Lv.]

MB