[zaloguj się]

[EWANJELIZOWAĆ vb impf

Fleksja

impers ewanjelizowano.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Nauczać Ewangelii, głosić coś jako prawdę zawartą w Ewangelii [euangelisoin Bibliis est Euangelium praedicare Mącz 109a]: Iż mamy wierzyć wſzyſthko co nam Ewángeliſowáno to ieſt/ co nam zá Ewángelią vſtnie powiádano/ nietylko co ieſt nápiſano. WizFałeczDucha D4.]

MB