[zaloguj się]

[RABULA sb m

Fleksja

N sg rabula.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto głosi opinie kłamliwe, tendencyjne [rabula – chrapek, skwierczek, pierca, szczekuła, szczekarz Mącz 344d; – prokurator Calep; prokurator podły, niedobrej sławy, szczekacz; swarliwy; warchoł – rabula Cn]: Ná inſze konwicya/ ktorymi to ś. práwo [tj. konfederację warszawską] ſromoći ten Rábulá nikcżemny [tj. Piotr Skarga]/ nic nie dbamy. PrzestrObr 21.]

JR, MP