[zaloguj się]

[RAJSMODŁO sb n

Fleksja

I sg r(a)jsm(o)dł(e)m.

Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu: raszmudło.

Prawdopodobnie: Przyrząd do wyznaczania linii pionowej: Spyssek naczynya ktore Szymon Prus ku mlynowy przydal. Formy trzy pary [...]; item rauchbank zelyazem 1 [...] item winekol haczek drzewyany z raysmodłem KsięgiSądWiej 1562 nr 4341.]

DDJ