[zaloguj się]

[JOZEFCZYK sb m

-z-, -s-.

Tekst nie oznacza ó oraz é; o prawdopodobnie pochylone, e jasne.

Fleksja
sg pl
G józefczyk(o)w
I józefczyki(e)m jozefczykami

sg I józefczyki(e)m.pl G józefczyk(o)w.I jozefczykami.

stp, Cn, Linde brak.

pejor. Zwolennik poglądu, że św. Józef był ojcem Chrystusa: Tenże mię piſarz [...] Ioſefcżykiem názywa/ iż twierdzę [...] że ſie Meſiaſz nie iedno z żeńſkiego/ ále y z męſkiego náśienia pocżął y vrodźił: Lecż ieſlibym ia prze to miał być Ioſefcżykiem zwan/ tedyby też dla teyże przycżyny miał zwáć Iozefcżykámi Apoſtoły y Ewángeliſty á y Proroki. BudArt przedm *5y, *6.]

MK