[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
WSTRZYMIĘŹLIWOŚĆ 9 też wstrzemieźliwość (1), wstrzemięźliwość (1), wstrzymieźliwość (2)