[zaloguj się]

[KWASIEC sb m

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -ec).

Fleksja
sg
N kwasiec
I kwaśc(e)m

sg N kwasiec.I kwaśc(e)m.

stp w innym znaczeniu, Cn brak, Linde także XVII w.

Kwaśny napój: Wodá też ſłona z octem ma być pitá/ álbo z kwáścem nieiákim Cresc 1571 12 (Linde).
a. Zestawienie w funkcji nazwy leku: »miodowy kwasiec« = łac. oxymel, według Pliniusza napój z octu, miodu, wody deszczowej i soli, używany w medycynie i jako przyprawa: bywa z niego [chrzanu] oximel/ to ieſt miodowy kwáśiec [...] w możdżerzu vtłuc [korzenie chrzanu] á mocżywſzy ij dwá dni álbo trzy w ocćie/ przydáć potym trzećią cżęść miodu/ tákowe lekárſtwo ſłuży przećiw źimnicy Cresc 1571 236 (Linde).]

MK