[zaloguj się]

[LISTOPADNY ai

Fleksja

sg m N listopadny.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik nawiązujący do etymologii nazwy miesiąca; w funkcji rzeczownika: listopad (w dosłownym przekładzie z łac.): Sic declinatur Adiectiua in BER, CER, STER. Celeber Záwołány. Saluber Zdrowy September Wrzeſienny. October Październy. Nouember Liſtopádny. UrsinGramm 152.]

PP