[zaloguj się]

ZAKOCHANY (2) part praet pass pf

Oba a oraz o jasne.

Fleksja

V sg zakochany (2).

stp, Cn brak, Linde XVII XVIII w.

Znaczenia
Ukochany (2):

zakochany u kogo (1): [Jempsar mówi:] O AEgyptſki narodźie/ v mnie zákochány/ Pánienki śliczné/ prózné od wſzelkiéy przygány. GosłCast 31.

W przen (1): [autor mówi do swego utworu w wierszu dedykacyjnym:] IDź ná świát o Iozyppe/ idź o zákochány/ Stań śmiele wſzyſtkim w oku GosłCast 12.