[zaloguj się]
MASTYKATORYJUM  Cn; Linde XVII(z Cn) ‒ XVIII w.