[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ZWIERZCHNOŚĆ 1198 też zwierchność (7), zwirzchność (357)