[zaloguj się]

BAŃSKI (1) ai

Fleksja

G pl båńskich.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odbania” ‘kopalnia:
Wyrażenie: »bańskie miasta« = prawdopodobnie miasta górnicze, posiadające kopalnie złota: Choćia Bańſkich miaſt nie mamy/ nie o to/ Sámo do ręku przychodźi nam złoto. Zá chlebem idą Láchom nie nowiná Pułkufki winá. KlonFlis C2.

BC