[zaloguj się]

BESTLIWY (3) ai

Teksty nie oznaczają é; prawdopodobnie e jasne (tak bestyja).

Fleksja
sg
n Gbestliw(e)go
pl
N subst bestliw(e)
G bestliwych

n sg G bestliw(e)go (1).pl N subst bestliw(e) (1).G bestliwych (1).

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z tych samych przykładów).

Pożądliwy, niepowściągliwy, rozpustny [bestialis Łac śr] (3): A o roſtárgánie ſie theż nieboię/ bo náſze Polki nie ſą beſtliwe. GórnDworz V; Temu práwi kto ieſt ná vrzędzie/ nie telko ręcze od bránia podarkow/ ále y ocży od weźrzenia beſtwliwego [!] trzebá mieć powſcięgliwe. GórnDworz Aav; á tę wſzytkę ſpráwę około praw porucżmy ludźiom w práwie biegłym/ Filozofom y Hiſtorykom/ iáko tym/ ktorzi wżdy więtſzy rozſądek máią/ á ſkromnieyſzych y nie ták beſtliwych namiętnośći [et minus perturbatis affectibus]/ iáko inſzi ludźie/ vżywáią. ModrzBaz 97.

BZ