[zaloguj się]

1. BEZ (19) sb m

e jasne.

Fleksja
sg
N bez
G bzu
I bz(e)m
L bzie

sg N bez (16).G bzu (1).I bz(e)m (1).L bzie (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

bot. Sambucus nigra L. (Rost); krzew (drzewo) dzikiego bzu; sambucus Murm, Mymer1, Mącz, Calep, Cn; acte, sabucus Calep (19): Liſzká [...] do wśi ſie przybliżáiąc/ Słyſzáłá kurá śpiewáiąc: Dzień iuż bliſki przepowiedał/ Ná bźie w ſádu gdzie więc śiadał. BierEz S4, L4v; Murm 107; Mymer1 20v; Bez ieſt ciepły y ſuchy w thrzecim ſthopniu, Ma mocz otwieraiączą/ wypądzaiączą/ y rozganiaiączą jteż potu czyniączą FalZioł I 133d; Theż wino w ktorym by była warzona lawendula z bzem/ tedy to wino pite rymę trawi kthora z zimney przycżyny pochodzi/ albo z ſloney flegmy FalZioł I 133d, +4d, I 133c, 133 żp, V 96v, l06v, 115; Ferula, Chróſt/ dębicá/ krzewie álbo pálicá wiele członkow álbo ſeków máyąca á we wnętrz drzeniowáta yákoby bes z których pálice do podpiránia czinią Mącz 125a, 366c; SienLek 210v, X; Calep 19b, 935a, 942a.

Synonimy: chebd, chebzina.

Cf BZIK

KN