[zaloguj się]

[BEZEKRWI ai

Fleksja

N sg m bezekrwi.

stp, Cn brak.

Nie mający albo pozbawiony krwi: Exsanguis Martwy/ Bezekrwi. UrsinGramm 165 (Linde).

Cf BEZKREWNY, BEZKRWAWY]

ZZie