[zaloguj się]
BEZLISTNY  Cn s.v. podzięmek; Linde brak.