[zaloguj się]

[BEZMĘSKI ai

Fleksja

N sg m bezmęski.

Sł stp, Cn brak.

Niezamężny, panieński:
Wyrażenie: »żywot bezmęski«: iáko pánieńſtwo á żywot bezmęſki álbo bezżeńſki ieſt wolny GilPos 321 (Linde).

Cf BEZMĘŻNY]]

ZZie