[zaloguj się]

BEZPIECZNIEĆ (1) vb impf

Fleksja

1 pl praes bezpieczniejem.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Czuć się bezpiecznym: Kaim mowił: Zábije mię káżdy kto mię naydźie: á my beśpiecznieiem? SkarKaz 7b.

Formacje pochodne: ubeśpieczać się; ubeśpieczyć.

BC