[zaloguj się]

BEZPIECZNIK (3) sb m

beſ- (3).

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w tej rodzinie wyrazów).

Fleksja
sg pl
N bezpiecznicy
D bezpiecznik(o)m
V bezpieczniku

sg V bezpieczniku (1).pl N bezpiecznicy (1).D bezpiecznik(o)m (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Człowiek pewny siebie, zarozumialec (tylko w odniesieniu do biegłych w Piśmie św.) (3): RejAp 32; Támże Pan powiedáć racży tym tákim fáłeſznym beſpiecżnikom: Iż ie dam na lekkość á ná poſromocenie wiecżne RejPos 189v.
Szereg: »mistrz a bezpiecznik«: Ták iż oni Miſtrzowie á oni beſpiecżniczy o zakonie ſwoim/ ſzemráli á mowili przećiwko iemu RejPos 166v.

BC