[zaloguj się]

BIAŁONOGI (1) ai

Fleksja

A sg m biåłonogi.

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (ten sam przykład).

O koniu rasy arabskiej odznaczającym się cienką, suchą, białą pęciną; crus petilum, petulus equus qui pedes albos habet, petila ungula equi alba, petula sura equi id est alba, petulus equus Cn: dáry dawał: temu Szátę złotogłowową [...] Cżáſzę drugiemu [...] tobie białonogi Kóń Turecki KochJez A3.

LZ