[zaloguj się]

[BIAŁOPIORY ai

Fleksja

N sg m białopióry.

stp, Cn brak.

Mający białe pióra: Równie iák biáłopióry łábęć álbo záiąc Bywa od orłá porwan w nogi vćiekáiąc: VergKoch 263 (Linde).]

ZZie