[zaloguj się]

BIESIADKA (3) sb f

Teksty nie oznaczają é; pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg pl
N biesiådka
A biesiådki

sg N biesiådka (1).pl A biesiådki (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Dem. odbiesiada:
1. peior. Zabawa, hulanka (2): miewáią więcz bieſiadki nietrefne ledá s kim/ á ſługá pocżćiwy będzie na ſtronie GórnDworz Dd3; V nas w Polſzcże nálazłby też bieśiadki y zbytki z doſtátkow Kośćiołow ſpuſtoſzonych ſprzątnione. PowodPr 75.
2. Poprawiny, przyjęcie po weselu u pana młodego; repotia Mącz (1): Repotia Bieśiadká/ á Koláciya názáyutrz po weſelu v mlodego páná. Mącz 352d.

ZZie