[zaloguj się]

BLUŹNIERKA (1) sb f

Fleksja

A sg bluźniérkę.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVII w.

Kobieta, która bluźni [kogo]: Byłá iedná zacnie vrodzoná y bárzo piękna Pánná/ Chryſtuſowá oblubienicá w Korynćie/ ktorą pogánie/ iáko bluznierkę Bogow ich/ do ſędziego odnieśli SkarŻyw 445.

BZ