[zaloguj się]

[BLUŹNIERSKIE av

Teksty nie oznaczają é.

stp, Cn brak.

Obelżywie, uwłaczająco w stosunku do Boga: BibRadz 1.Mach 7/41; A gdy ſie żadną miárą do wiáry prawdźiwey nákłonić nie dał [...] kazano mu nákoniec klęknąć/ á cżeść y chwałę dáć Sákrámentowi. Tám on zły cżłowiek/ bluźnierſkie odpowiedział: Iż zaprawdę godnieyſzy ieſt Páiąk tey cżci y chwały. WujPos 1573 506 (Linde).]

MM