[zaloguj się]

BŁAŹNIWY (5) ai

a pochylone.

Fleksja
sg
mNbłåźniwy fNbłåźniw(a) nNbłåźniw(e)
pl
G błåźniwych

sg m N błåźniwy (1).f N błåźniw(a) (1).n N błåźniw(e) (1).pl G błåźniwych (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Głupi, szalony; stultus, qui pro tempore dementatur BartBydg (5): BartBydg 151b; Zona mądra rozumem ſobie męża wybira á nie okiem. Zona lepak błazniwa pięknego ſobie wyzwala. BielŻyw 53; BielKom C; BielKron 80; á owſzem ſie záwżdy ſmieie [Bog] s tych błaźniwych wymyſłow ſwiátá tego RejPos 43 v.

Cf BŁAZEŃSKI

KN