[zaloguj się]

BODAJCI (1) pt

o jasne, a pochylone.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Występuje w oznajmieniu wyrażającym życzenie, przekleństwo: oby, niechby, żeby:
Fraza: »bodajci zabit«: Ale kiedy nikomu nic nie daſz/ o Płoćiczkę chłópá ſtłuczeſz/ bodayći zábit nie kradł. Strum Iv.

ZZie