[zaloguj się]

BODAJŻEĆ (2) pt

a pochylone; teksty nie oznaczają ó oraz e; prawdopodobnie o jasne.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Występuje w zdaniu wyrażającym życzenie, przekleństwo; oby, niechby, żeby (2): Cżegom ſie tu náſłuchał áż ná ſercu miło/ Bodayżeć ieſzcże więcey tych cżáſow przybyło. RejWiz 22.

Połączenie: »a bodajżeć«: A gdy ná Krolá Polſkiego przyſzło było/ ták w onym ſpiſku napiſano: Pauper Rex [...] A boday żeć nieprawdá. OrzRozm N2v.

ZZie