[zaloguj się]

[BOGOBYTNY ai

Fleksja

L sg n bogobytnym.

stp, Cn brak.

Taki, w którym przebywa Bóg: Bo ty iuż odpocżywaſz/ w bogobytnym Niebie. KmitaTreny C (Linde).]

HG