[zaloguj się]

BOGONOŚNY (1) ai

Fleksja

G pl bogonośnych.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) w.

Noszący Boga (w sercu), natchniony przez Boga [kalkα gr. θεόλͺηπτος]: prawdá Ewánieliey y náuká bogonoſnych oycow S. SkarJedn A5v.

ZZie