[zaloguj się]

BOŻECZEK (1) sb m

Fleksja

G sg bożeczka.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odbożek:
obelż. W polemice religijnej Bóg fałszywie pojmowany: A ták Bogá ſámego z ſiebie będącego/ Obroćim w iákąś właſność Bożecżká drugiego. GrzegRóżn O.

ZZie