[zaloguj się]

BOŻĘ (1) sb n

Fleksja

I pl bożęty.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Mały bóg, bożek; tu: o księżach katolickich w polemikach religijnych; iron.: gdy ták iáwnie Papież ieden/ iáko Bog wielki/ nád nimi [księżą] iáko máłymi Bożęty/ przewodźi. CzechEp [387].

ZZie