[zaloguj się]
BOŻKOWAĆ SIĘ  Cn (boszkować się); Linde XVIII w.