[zaloguj się]

BRODZISTY (1) ai

Fleksja

N sg m brodzisty.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Pełny brodów, obfitujący w brody: Vadosus, Brodźiſty Mącz 472c.

Cf BRODOWY

BZ